75 jaar Vrijheid, met als jaarthema : “Verhalen om nooit te vergeten “
Regelmatig hebben wij u/jullie op de hoogte gehouden betreffende voortgang over de aanstaande activiteiten op dinsdag 5 mei 2020.
Je merkt ook door de landelijke media-aandacht dat de betrokkenheid en enthousiasme groter wordt. En de groep van het willen meehelpen en meedoen groeit. Dat is verheugend, ook de komende weken zal er van velen een bijdrage worden gevraagd in welke vorm dan ook. Wij rekenen op u/jou.
Nog even vooruit wat betreft het schrijven van een gedicht, groep 8 leerlingen dezen zullen via de school worden geactiveerd, de 75 + ers roepen wij langs deze weg op : er zijn vast meerdere onder u die het zo voor elkaar hebben, wij hopen er meerdere tegemoet te kunnen zien. Tijdens het havenconcert is er gelegenheid voor de winnaars dezen ten gehore te brengen.
Wij zullen het verloop en ontwikkelingen op meerdere mogelijkheden bij u brengen, ook voor de liefhebbers op facebook.
We gaan er samen een prachtig Vrijheidsfeest van maken!
Namens het kernbestuur en alle betrokkenen,
Jakob Roggema