Leven naar het koninkrijk; zo luidt de titel ter voorbereiding op Pasen dit jaar. Op woensdag 1 maart is de veertigdagentijd begonnen. Een tijd waarin we eraan denken dat de Here Jezus voor ons heeft geleden. De komende weken is er op woensdagavond een korte bijeenkomst in de kerk. Een moment om even stil te zijn, een moment van samen zingen en overdenken.

Je bent van harte welkom op een of meerdere bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op woensdag 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april. De week voor Pasen, de stille week 10, 11, 12, 13 en 15 april komen we elke avond bij elkaar.
Vrijdag 14 april is er een kerkdienst, dit jaar vieren we als gemeente met elkaar het Heilig Avondmaal, we gedenken deze dag dat de Here Jezus voor ons aan het kruis heeft geleden.
De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en neem een Bijbel, lied-en gezangenboek mee.

De taakgroep Eredienst nodigt je van harte uit om een of meerdere bijeenkomsten te bezoeken.

In de hal van de Kandelaar ligt een bijbelleesrooster voor de 40-dagentijd voor dagelijks gebruik. Elke dag even stilstaan bij het komende lijden en sterven van de Here Jezus.
Het bijbelleesrooster gaat over de Here Jezus die rond trok, vertelde over het koninkrijk, liet zien wat dat koninkrijk is en hoe het de wereld verandert. En nu, waar loopt het op uit?