Aankomende diensten

Zondag 9 juni (Pinksteren)

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:   Doof de Geest niet uit!

Liturgie: Ps.122:1 (intochtslied)
votum en groet
Ps.75:1 [Wiekslag 1-8]
verootmoediging en genade
NGK 249 (Gz.121) God die was en is en komt [Wiekslag 4-8] (**beurtzang)
gebed
lezen:    Hand.2:1-24; 36-39
nieuw lied**
lezen:     1 Tes.5:12-24
Gz.102b:1,2,4 Ja, de Trooster is gekomen
tekst:    1 Tes.5:19-22 Doof de Geest niet uit!
NLB 360 Kom Schepper Geest, daal tot ons neer (let op: Gz.103 heeft niet
dezelfde tekst!)
het nieuwe leven
Ps.101:1,2
gebed
collecte**
NLB 675 (Ld.477) Geest van hierboven
zegen

Leesrooster:  Gerda Scherff

Collecte: Zending Zuid Afrika/Onderhoud

Creche: Eline van der Laan, Kyra Mossel

Gastvr./hr:Henk. Doedens, Gre . Evenhuis-Mollema


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   Leesdienst door br.E.J.Doornbos  FAzn

Thema:   Handelingen 2 : 5-11

Liturgie:

Votum en zegengroet

Zingen                  Psalm 147 : 1 en 3 

Gebed

Schriftlezing        Genesis 11 : 1 – 9

Schriftlezing        Handelingen 2: 1 – 13

Zingen                 GKB2006 Gezang 102a : 2 en 4

Preek over Handelingen 2 : 5-11

Zingen                GKB2006 Gezang 167: 1 en 3

Zingen Geloofsbelijdenis       NGK Gezang 175a (GKB2006 179b)

Dankgebed

Collecten

Zingen                GKB2006 Gezang 141 : 1, 2 en 3

Zegengroet

Leesrooster:   Arnold Doornbos

Collecte:  Zending Zuid Afrika/Stichting Present

Gastvr./hr: Henk Doedens, Gre Evenhuis-Mollema

Zondag 16 juni Viering Heilig Avondmaal

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:  

Liturgie: votum en groet
Ps.20:1,2
wetslezing
Ps.27:6,7
gebed
lezen:    1 Tes.4:13-5:11
NLB 754 (Ld.297) Toch overwint eens
preek
NLB 749 (Ld.262) Op, waak op!
HA-formulier 1
Opw.797 Breng ons samen [Wiekslag 4-8]
viering
Ps.16 (tijdens de viering)
afsluiting
NLB 228 (Gz.111) Jezus leeft in eeuwigheid
gebed
collecte
NLB 769:1,2,6 (Ld.300) Eens, als de bazuinen klinken
zegen

Leesrooster:  Ko de Witt

Collecte: Diaconie/Onderhoud

Creche: Janita Hofstede, Annelie Penninga

Gastvr./hr:A.T. Kruizenga-Smit, A.R. van der Laan-Bouwkamp


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds.Sj.Hey (Harkstede)

Liturgie:Welkom en mededelingen

 • Votum
 • Groet
 • Psalm 84: 2, 3
 • Gebed
 • Lezen 1 Korintiërs 6: 19-20
 • Liedboek 320: 4 (Zingt een nieuw lied voor God de Here)
 • Lezen HC Zondag 20
 • Preek
 • Liedboek 90: 2, 3, 6 (Is God de Heer maar voor mij)
 • Avondmaalsformulier 3
 • GKB 179b (Ik geloof in God de Vader)
 • Gebed
 • Viering van het Heilig Avondmaal
 • Psalm 65: 2, 3, 4
 • Dankzegging bij het Avondmaal
 • Collecte
 • GKB 106: 1, 2, 3, 4 (God in de hoog’ alleen zij eer)
 • Zegen

Leesrooster:   Frannie Schoonveld

Collecte:  Diaconie/ Mercy Ships

Gastvr./hr: A.T. Kruizenga-Smit, A.R. van der Laan-Bouwkamp

 

 

Zondag 23 juni

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:  Zuiver en heilig? Als christen omgaan met je seksualiteit.

Liturgie: votum en groet
Ps.87:1,4,5 [Wiekslag 1-8]
wetslezing
Ps.99:6,7,8
gebed
lezen:    1 Tes.4:1-12; 5:23-28
Mat.7:13-21
NLB 314 Here Jezus, om uw woord (Ld.1)
preek: 1 Tes.4:3-5
Ps.111:4,5,6
gebed
collecte
Opw.687 Heer, wijs mij uw weg
zegen
NLB 425 Vervuld van uw zegen (als amen)

Leesrooster:  

Collecte: Kerk/Onderhoud

Creche: Gerdien Doornbos/Danique Geertsema

Gastvr./hr: Gerrit Jan Tuiten


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds.M.E.Buitenhuis  (Noard Burgum)

Thema: Openbaring 2: 1-7                      Leef jij uit liefde?

Liturgie:

begroeting

Ps. 45: 1, 4                 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen

gebed

lezen 1 Cor. 13

LvdK 92: 1, 2, 3         Al kon ik alle talen spreken…

tekst Opb. 2: 1-7

preek

Ps. 73: 9, 10                … U al mijn liefde waardig schatten

Zingen Geloofsbelijdenis       (Melodie LB 481, LvdK 135)

gebed

collecte

LB 838                       … wij uit uw liefde leven

zegen

Leesrooster:   

Collecte:  Kerk/Christelijkedoeleinden

Gastvr./hr: Nel van de Reep – Dijkema

Zondag 30 juni

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   kan. G.Berrevoets  (Houten)

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Leesdienst

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 7 juli

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds.M.E.Buitenhuis( Noard Burgum)

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 14 juli

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.M.E.Buitenhuis (Noard Burgum)

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds.C.van Dusseldorp

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 21 juli

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: J.H.Kuiper  (Assen)

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 28 juli

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Leesdienst

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 4 augustus

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Leesdienst

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 11 augustus

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  leessdienst

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: leesdienst

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 18 augustus

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  kan.N.Dijksterhuis (Groningen)

Thema:  

Liturgie: 

Leesrooster:  

Collecte: 

Creche: 

Gastvr./hr:


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: kan.N.Dijksterhuis  (Groningen)

Liturgie:

Leesrooster:   

Collecte:  

Gastvr./hr: