Aankomende diensten

Zondag 20 mei Pinksteren

Morgendienst: Aanvang: 09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema: Jullie hebben toch de Geest gekregen?!

Liturgie: votum en groet,  Ps.84:1,2 [Wiekslag 4-8],  wetslezing,lezen doopformulier 3
Ld.334:1,2,  gebed,  bediening doop  ,  Opw.770 Ik zal er zijn,  gebed
lezen:    Hand.2:1-11,  Ps.45:1,2,  lezen:    Gal.3:1-14; 24-29
Ld.242:1,2,3 Komt laat ons deze dag (melodie Gz.141 Dank, dankt nu allen God)
preek Galaten 3:1-5,  Gz.167,  gebed,  collecte**,  Gz.102:1,4,  zegen

Leesrooster:Frannie Schoonveld

Collecte: Zending Zuid Afrika /Onderhoud

Creche:Henk van Dusseldorp, Annelie Penninga

Gastvr./hr:: H. Doedens, G.E. Evenhuis-Mollema


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.P.Drost   (Delfzijl)

Thema: ‘De Heilige Geest werkt!’   Tekst: Zondag 21 

Liturgie:Votum en groet,  Psalm 87:1,3,5 ,  Gebed , Lezing: Handelingen 2:14-47
Psalm 67 ,  ‘De Heilige Geest werkt!’
Preek ,  Tekst: Zondag 21
‘De Heilige Geest werkt!’
1.      Hij overtuigt van vergeving van zonden
2.      Hij vormt een gemeenschap van heiligen
3.      Hij maakt een nieuw begin met de kerk
Gezang 118,  Gebed,  Collecte,  Lofprijzing:,  Over de kerk: Opwekking 704
Over de gemeenschap: Opwekking 249,  Geloofsbelijdenis, Over de vergeving: Psalm 32 (DNP) http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-32
Zegen

 Leesrooster:  Annette de Witt

Collecte:Zending Zuid Afrika / MAF Nederland

Gastvr./hr:: H. Doedens, G.E. Evenhuis-Mollema

Zondag 27 mei

Morgendienst: Aanvang: 09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.L.G.Boonstra   (Harkstede)

Thema:

Liturgie: 

Leesrooster:

Collecte: 

Creche:

Gastvr./hr:F


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.L.S.K.Hoogendoorn ( Uithuizermeeden)

Thema: 

Liturgie:

 Leesrooster:  

Collecte:

Gastvr./hr:

Zondag 3 juni

Morgendienst: Aanvang: 09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:

Liturgie: 

Leesrooster:

Collecte: 

Creche:

Gastvr./hr:F


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.A.Driest  ( Groningen Zuid/Helpman)

Thema: 

Liturgie:

 Leesrooster:  

Collecte:

Gastvr./hr: