Aankomende diensten

Zondag 1 september

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.L.G.Boonstra

Thema:  

Liturgie: 

VOTUM /VREDEGROET.

Psalm 88: 1 en 6 DNP.

WET.

Psalm 88: 4 en 5. DNP.

GEBED.

LEZEN: Psalm 88.

NGK, gezang 242: 1 en 4 (oud: 154) (Ach wat moet ik toch beginnen.)

PREEK.

GKv-bundel, gezang 150: 1 en 4. (Heer Jezus duizend vragen)

DANKGEBED.

COLLECTE.

Opwekking 687: 1-4. (Heer, wij mij uw weg)

ZEGEN.

Leesrooster:  Ali van der Laan

Collecte: Evangelisatie en Onderhoud

Creche: Nienke Westerhof en Dewi Geertsema

Gastvr./hr:     Henk Doedens


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds.M.Buitenhuis

Thema:    Hoe tolerant ben jij?

Liturgie:

begroeting

Gez. 167         Machtig God, sterke Rots…

gebed

lezen Openb. 2: 18-29

Ps. 2: 3, 4       Ik roep op aarde ’t woord des HEREN uit

preek

Ps. 138: 1, 3    Ik zal met heel mijn hart uw eer…

Gez. 175-b     Ik geloof…           (beurtzang, zoals aangegeven in het Kerkboek)

gebed

collecte

Gez. 155         Heer, waar dan heen? Tot U alleen!          (GK2006)

zegen


Zegen

Leesrooster:  Lydia Thoma

Collecte:  Evangelisatie en Algemene Christelijke doeleinden

Gastvr./hr: Gre Evenhuis-Mollema

Zondag 8 september Viering Heilig Avondmaal

Morgendienst:  Aanvang  09.30 

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds. C. van Dusselddorp

Thema:  Op weg naar verzoening

Liturgie: votum en groet **
Ps.9:5,6,7,8
wetslezing
Ps.128:1,3 [Wiekslag 1-8]
gebed
lezen:    Genesis 44-45:3a
Mark.10:42-45
Ps.32:1,5
preek
Opw.674 Zie de stroom van Jezus’ liefde
lezen HA-formulier 2
NLB 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
viering
NLB 838 O grote God, die liefde zijt (tijdens de viering)
gebed
collecte
NGK 212 U, lam van God, wij loven U
zegen **

Leesrooster:  Rieneke van der Helm

Collecte: Kerk/Onderhoud

Creche: Renny Donkerbroek en  Mirthe Westerhuis

Gastvr./hr: Anky Kruizinga-Smit


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger: ds.W.Jagersma  (Assen)

Thema:

Liturgie:

 • Welkom
 • Votum en groet
 • Psalm 106: 1, 18 en 21
 • lezen: Formulier 5
 • Gebed
 • Lezen: Jozua 5: 1- 6: 5
 • Opwekking 672 (Heerser over alle dingen)
 • Preek
 • Gezang 171: 1-3 (Wees stil voor het aangezicht van God)
 • Viering HA:

– Brood en wijn

– Geloofsbelijdenis: NLB 939: 1-3 (Op U alleen)

 • Gebed
 • Collecte
 • Lied 457: 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig)
 • Zegen

Leesrooster:   Richelle Faber

Collecte:  Kerk/Stichting Micha

Gastvr./hr: Ali van der Laan- Bouwkamp

Zondag 15 september

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  kan. N.Dijksterhuis

Thema:   Jezus wil grote schoonmaak houden in ons leven

Liturgie:

 • Votum en zegengroet.
 • Zingen Psalm 93. (De HEER regeert, bekleed met majesteit)
 • Wet van God.
 • Zingen LB Gezang 575: 1,6 (Jezus, leven van ons leven).
 • Gebed.
 • Lezen: Exodus 12: 14-20 / Matteüs 13: 31-33 / I Korinte 5.
 • Zingen LB Gezang 656 (Ik ben de wijnstok).
 • Tekst: Matteüs 16: 1-12.
 • Preek.
 • Zingen Psalm 103: 4,5. (Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen)
 • Gebed.
 • Collecte.
 • Slotzang LB Gezang 415 (Zegen ons, Algoede).
 • Zegen.

Leesrooster:  Ali vd Laan

Collecte: Kerk/ Onderhoud/

Creche:   Johan Doornbos, Edine van Dusseldorp

Gastvr./hr: Gerrit-JanTuiten


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.J.van der Wal

Thema:    Vader, Zoon en Heilige Geest: Wie is God?

Liturgie:votum en groet
Sela Psalm 8 Hoe machtig is Uw naam
gebed
lezen:    H.C. zondag 8
Ps.139:1,2,3,4
lezen:    Mat.28:16-20
Mat.3:13-17
Gal.4:1-11
Opw.671 Lof, aanbidding
preek
NLB 302 (=Gz.106) God in de hoog’ alleen zij eer
geloofsbelijdenis
NLB 405:3,4 (=Ld.457 =Opw.236) Heilig, heilig, heilig
gebed
collecte. tijdens de collecte speelt Statement: …
Ps.105:1,2,5
zegen

 

 

Leesrooster:  Anne-Petra Harmanny

Collecte:  Kerk/St. Vrienden van de Sprank

Gastvr./hr:Nel van der Reep-Dijkema