Aankomende diensten

Woensdag 6 november Dankdag voor gewas en arbeid

Middagdienst:  Aanvang  15.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:   

Liturgie:votum en groet
Ps.65:4,6
geloofsbelijdenis voor kinderen
zingen: Mijn God is zo groot
gebed
lezen: Daniël 6 (Bijbel in Gewone Taal)
bijbelverhaal met beamer
zingen: Daniël (YouTube) * zie link:
preek
Ps.117
danklijn
dankgebed
zingen: Onze Vader (Elly&Rikkert)
collecte
NGK 238 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
zegen

Leesrooster:  Frannie Schoonveld

Crèche:

Collecte:  1Kerk

Gastvr./hr: Frannie Schoonveld – den Otter


Avonddienst : Aanvang : 19:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:votum en groet
NGK 176:1,2,5 ‘k Geloof in God de Vader, die uit niets
gebed
lezen:    Daniël 6
Ps.65:4,6
preek
Ps.117
dankgebed
zingen Onze Vader
collecte
NGK 238 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
zegen

Leesrooster:  Gerda Scherff

Collecte:  Kerk

Gastvr./hr: Abel Huizinga

Zondag 10 november (Viering Heilig Avondmaal)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   Ds.C.van Dusseldorp

Thema:
Thema: Opnieuw verbonden

Liturgie:votum en groet
NGK 163 Dit huis, een herberg onderweg
wetslezing
NGK 243 Heer, ik kom tot U
gebed
lezen:    Jeremia 30:18-31:9
Hebreeën 5:5-10
Ps.110:2,3,4
preek over Jeremia 30:21
Ps.102:6,7,8
lezen Avondmaalsformulier 3
Opw.582 Jezus, alles geef ik U
viering
NLB 103a Loof nu, mijn ziel, de Here
gebed
collecte
Ps.134 (Wiekslag)
zegen

Leesrooster:  Marianne van Veen

Crèche: Manon Hoffman en Arnold Doornbos

Collecte: 1e Diaconie / 2e Onderhoud

Gastvr./hr: Ineke Doorbos-Zuidhof


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:    Ds.M.E.Buitenhuis

Thema:    Spreuken 3: 3      Hoe trouw ben jij?

Liturgie:    begroeting

                      Ps. 92: 1, 2       …bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen

                       gebed

                       viering HA

                       – lezen avondmaalsformulier (5)

                       – gebed

                        – Gez. 175-b  Ik geloof           (In beurtzang zoals aangegeven in Kerkboek)

                        – viering

                       – dankzegging

                       – gebed

                      – Ps. 36: 2       Uw goedheid, HEER, is hemelhoog

                     lezen Spreuken 3: 1-10

                   Ps. 15: 1, 3                  .. en wat hij zweert ook trouw betracht

                   tekst Spreuken 3: 3

                   preek

                 Ps. 85: 3, 4                  liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor

                 gebed

                 collecte

                LB 885                       Groot is uw trouw o Heer

                 zegen

Leesrooster:  Ali van der Laan

Collecte:  1e Diaconie/ 2e Dorcas

Gastvr./hr: Antonet Mossel-Dekker

Zondag 17 november

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst door Br. Eelco Koehoorn

Thema:   ‘Brood voor het hart’

Liturgie:

1. Votum, zegengroet en amen

2. Zingen: Opwekking 249: 1 en 2 Samen werken

3. De Wet

4. Gebed

5. Zingen: Opwekking 407: 1-3 O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

6. Schriftlezing: Exodus 16:1-18

7. Zingen: Psalm 147:1 en 5 Lof zij de Heer, goed is het leven

8. Preek: ‘Brood voor het hart’

9. Zingen: Psalm 103: 1 en 9 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren

10. Dankgebed

11. Collecte

12. Slotzang: Er is een God die hoort, 1-3

13. Zegen (met gesproken amen)

14. Liedboek 425: 1 Vervuld van uw zegen

Leesrooster:  Lydia Thoma

Crèche:Margreet Zijlstra en Rhodé Mossel

Collecte:  1e Kerk/ 2e Onderhoud

Gastvr./hr: Henk Doedens


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst  door Br. Jan Evenhuis

Thema:              Als volgelingen van Jezus zijn we rentmeesters

Liturgie:Votum en groet
Zingen: DNP 19 : 1, 4 en 5
Gebed
Lezen: Lucas 12 : 35 – 48
Zingen: NGK 257 : 1, 4 en 7
Tekst: Lucas 12 : 42 – 48
Preek (thema: Als volgelingen van Jezus zijn we rentmeesters)
Zingen: NGK 256 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis (melodie NLB 247) *)
Gebed
Collecten
Zingen: NLB 415 : 1 en 2
Zegen
Zingen: NLB 415 : 3 (gezongen “Amen”)

Leesrooster:  Henk van Dusseldorp

Collecte:  1e Kerk / 2e Luisterpost Bralectah

Gastvr./hr: Gre Evenhuis-Mollema

Zondag 24 november Eeuwigheidszondag

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.C.vanDusseldorp

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  Annette de Witt

Crèche:Nienke Westerhof en Aukje Bouwman

Collecte:1e Evangelisatie/ 2e Onderhoud

Gastvr./hr: Anky Kruizenga -Smit


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.R.Prins (Leek)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster:Rieneke van der Helm

Collecte: 1e Evangelisatie /2e Stichting Precent

Gastvr./hr: Ali van der Laan-Bouwkamp

Zondag 1 december (eerste Advent zondag)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.L.G.Boonstra   (Harkstede)

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:    Renny Donkerbroek en Margriet Bouwman

Collecte:   1e Kerk / 2e Onderhoud

Gastvr./hr:  Gerrit- Jan Tuiten


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  1e Kerk  / 2e Stichting Red een Kind

Gastvr./hr:  Nel  van der Reep- Dijkema

Zondag 8 december (2e Adventzondag)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger: Leesdienst

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:    Johan Doornbos en Dewi Geertsema

Collecte:1e Diaconie / 2e Onderhoud

Gastvr./hr: Corine Zuidema-Overgoor


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.M.E.Buitenhuis

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  1e Diaconie  / 2e Kinderkerstfeest

Gastvr./hr: Koos van Yren

Zondag 15 december (3e Adventzondag)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.C.van Dusseldorp

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.J.van der Wal

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 22 december (4e Adventzondag)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.W.Jagersma  (Assen)

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Woensdag 25 december (1e Kerstdag)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.C.van Dusseldorp

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 

 

Zondag 29 december

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.M.E.Buitenhuis

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Dinsdag 31 december (Oudjaarsdag)

Middagdienst:  Aanvang  16.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Avonddienst : Aanvang : 19:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Woensdag 1 Januari 2020 (Nieuwjaarsdag)

Morgendienst:  Aanvang  10.00

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 

 

Zondag 5 januari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.L.G.Boonstra   (Harkstede)

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds. H.Wijnalda (Roodeschool)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 12 januari (Viering Heilig Avondmaal)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds. C.van Dusseldorp

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.M.E Buitenhuis  (Noard Burgum)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 19 januari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  kan.N.Dijksterhuis

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   ds.G.Huisman   (CGK  Winschoten)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 26 Januari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 2 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds. J.van der Wal

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.L.G.Boonstra  (Harkstede)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 9 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.M.E.Buienhuis (noard Burgum)

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 16 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   kan.N.Dijksterhuis

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.J.Plug  (Roden)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 23 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: