Aankomende diensten

Zondag 2 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds. J.van der Wal

Thema:   FILEMON,15+16

Liturgie:

(0) MEDEDELINGEN KERKENRAAD (OUDERLING)

(1) GEZONGEN VOTUM

(2) GROET + GEZONGEN AMEN

(3) PSALM 133,1+2 ‘WAT IS HET GOED OM EENSGEZIND TE LEVEN’ / DE NIEUWE PSALMBERIJMING (www.denieuwepsalmberijming.nl)

(4) WOORDEN VAN VERBOND(ENHEID) (NT-ISCH)

(5) PSALM 100,1-4 ‘JUICHT, ALLE VOLKEN, PRIJS DE HEER’

(6) GEBED

(7) BIJBELDELEN: FILEMON + KOLOSSENZEN 3,22-4,1

(VOORLEZER)

(8) LIEDBOEK 971,1.2+3 ‘ZINGT EEN NIEUW LIED VOOR GOD DE HERE EN WEEST VAN HARTE ZEER VERBLIJD’

(9) TEKST: FILEMON,15+16

(10) PREEK

(11) PSALM 134,1.2+3 ‘KOMT ALLEN, DIENAARS VAN DE HEER’

(12) GEBED

(13) KOLLEKTEN

(14) LIEDBOEK (OUD) 474,1.2+3 ‘GOD ROEPT ONS, BROEDERS, TOT DE DAAD’

(15) ZEGEN + GEZONGEN AMEN

Leesrooster:  Arnold Doornbos

Crèche: Gerdien Doornbos en Arnold Doornbos

Collecte:Hulpverlening classiskerken en Onderhoud

Gastvr./hr: Anky Kruizinga-Smit


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.L.G.Boonstra  (Harkstede)

Thema:    In de vis!

Liturgie:

VOTUM/VREDEGROET.

Psalm 130: 1 en 3.

GEBED.

LEZEN: Jona 2.

GK06, gezang 33: 1-3. Jona heeft God wel verstaan…

TEKST: Jona 2: 10.

GK06, gezang 170: 1 en 2. Vaste rots van mijn behoud…

PREEK.

Opwekking 428, helemaal. Genade zo oneindig groot…

Gezang 179a. (nieuw: 175b)

DANKGEBED.

COLLECTE.

NLB, gezang 416: 1-4. Ga met God…

ZEGEN.

Leesrooster: Frannie Schoonveld

Collecte:  Hulpverlening classiskerken en Dit Koningskind

Gastvr./hr: Alie van derLaan-Bouwkamp

Zondag 9 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.M.E.Buienhuis (noard Burgum)

Thema:   

Liturgie:

begroeting

Ps. 1                Welzalig wie niet volgt der bozen raad

wet

Ps. 95: 3          … u bent zijn schapen, volgt dan Hem

gebed

lezen Marc. 8: 31-38

LB 835            … achter U ons kruis te dragen

tekst Marc. 8:34

preek

Ps. 50: 11        … offer van zijn leven…          

gebed

collecte

LB 913              … Leer mij volgen zonder vragen

zegen

Leesrooster:  Ko de Witt

Crèche:Janita Hofstede en Rhodé Mossel

Collecte:Kerk/Onderhoud

Gastvr./hr: Gerritjan Tuiten


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:   Jezus: wie is Hij voor jou? 

Liturgie:votum en groet
Ps.24:2,4
gebed
lezen: zondag 13
Ps.145:1,2 (Wiekslag)
lezen: Mat.16:13-20
lezen: Openb.5:1-14
NGK 246 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
preek
NGK 211 Wij knielen voor uw zetel neer
geloofsbelijdenis
NGK 233 Jezus vol liefde (canon)
gebed
collecte
Ps.97:1,5
zegen

Leesrooster: Gerda Scherff

Collecte:  Kerk/Hongarijewerk Stichting Rots

Gastvr./hr: Nel van der Reep-Dijkema

Zondag 16 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   kan.N.Dijksterhuis

Thema:   Bent U degene die komen zou?

Liturgie:Votum en Groet

LB Gezang 438:1 en 2

Wet van God

Opw.520

Gebed

Lezen Mat. 11:2 – 15

Ps.86 : 1,2 en 7

Tekst:  Mat.11 : 2-6

Preek

LB Gezang 438 : 3 en 4

Dankgebed en voorbede

Collecte

GKB  Gezang 114 : 1,3 en 7

Zegen

Leesrooster:  Marianne van der Veen

Crèche:Manon Hoffman en Aukje Bouwman

Collecte:Kerk / Onderhoud

Gastvr./hr: Corine Zuidema-Overgoor


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.J.Plug  (Roden)

Thema:  Familieberaad  

Liturgie:Votum en zegengroet

ps. 146 : 1,3 en 8

Gebed

Kidslied : Heer onze Heer

Kidsclub

Preek  Hand.15 : 1 – 31

Opw.334

Geloofsbelijdenis

Ps.111 :6

Gebed

Collecte

Gez.10

Zegen

 

Leesrooster: Rieneke van der Helm

Collecte:  Kerk / ZOA

Gastvr./hr: Koos van Yren

Zondag 23 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: