Aankomende diensten

Zondag 12 januari (Viering Heilig Avondmaal)

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds. C.van Dusseldorp

Thema:   ‘Je zonden zijn vergeven!’

Liturgie:
votum en groet
Ps.116:1,3
wetslezing
Ps.141:1,2,3 [Wiekslag 5-8]
gebed
lezen:    Mark.2:1-12
NLB 534 Hij die de blinden weer liet zien
tekst: Mark.2:5b
Ps.86:2,5
lezen: HA-formulier 4
NLB 302 God in de hoog’ alleen zij eer
viering
NGK 182 Alles in allen zult Gij voor ons zijn
Ps.103:1,3,4
gebed
collecte
Opw.428 Genade, zo oneindig groot
zegen

Leesrooster:  Anky Kruizinga

Crèche:Renny Donkerbroek en Marjanne Blaauw

Collecte:Kerk/Onderhoud

Gastvr./hr: Frannie Schoonveld


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  ds.M.E Buitenhuis  (Noard Burgum)

Thema:    Marcus 4: 1-20    Wat voor grond ben jij?

Liturgie: Votum Zegengroet

Ps. 1           die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen

gebed

viering HA

         – lezen avondmaalsformulier (4)

         – gebed

         – Gez. 175-b  Ik geloof  (In beurtzang zoals aangegeven in Kerkboek)

         – viering

         – dankzegging

         – gebed

         – Ps. 92: 2   Zingt vrolijk bij de klanken…

lezen Marcus 4: 1-20

LB 513 (=LvdK 1)       God heeft het eerste woord

preek

LvdK 78             Laat me in U blijven, groeien, bloeien,gebed

gebed

collecte

Ps. 92: 7, 8          … doet hen veel vruchten dragen

zegen

Leesrooster: Wilco van der Laan

Collecte:  Kerk / Stichting Gave

Gastvr./hr:  Abel Huizinga

Zondag 19 januari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  kan.N.Dijksterhuis

Thema:   

Liturgie:Votum en groet.

 • Zingen Psalm 23. (De HERE wil mijn trouwe herder wezen)
 • Wet van God.
 • Zingen LB Gezang 903: 1, 6. (Zou ik niet van harte zingen)
 • Gebed voor de opening van het Woord.
 • Lezen Genesis 18, 1-15.
 • Zingen LB Gezang 803: 1, 3, 6. (Uit Oer is hij getogen)
 • Tekst Hebreeën 13, 2.
 • Verkondiging.
 • Zingen Opwekking 378. (Ik wil jou van harte dienen)
 • Dankgebed en voorbede.
 • Collecte.
 • Zingen GKB Gezang 167. (Samen in de naam van Jezus)
 • Zegen.

Leesrooster:  Gert Jan Doornbos

Crèche:   Eline v.d. Laan, Susanne Westerhof

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   ds.G.Huisman   (CGK  Winschoten)

Thema:    Volg je of loop je mee?

Liturgie:  Welkom door ouderling

Wij belijden zingend onze afhankelijkheid van de Heer

God groet ons

Wij zingen amen

Wij zingen Opwekking 520 Wees mijn verlangen

Wij bidden

Wij zingen ELB 262 Uw Woord is een lamp voor mijn voet

God spreekt 2 Timo 4: 6-10 (door gemeentelid)

Wij zingen GK Psalm 119:3

Kinderen gaan naar Kidzklup

Preek: Volg je of loop je mee?

Wij zingen Liedboek 885 Groot is uw trouw, o Heer

Wij danken en bidden

Wij geven geld

Wij belijden

Wij zingen Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

God zegent

Wij zingen het amenlied ( kinderen komen terug)

Leesrooster: Anne-Petra Harmanny

Collecte:  2e Onderhoud 

Gastvr./hr: H. Doedens

Zondag 26 Januari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:   De verborgen kracht van Gods aanwezigheid

Liturgie:

welkom
filmpje Thabo Matlaela **
votum en groet
Ps.67:1,3
wetslezing
Ps.136:1,2,3,12,18,20,21 [Wiekslag 1-8] **
gebed
lezen:    Markus 4:21-34
1 Thes.3:1-13
NGK 171 Hoor, trouwe Vader, ons gebed (=GK 177)
preek:    Markus 4:26-29
Ps.119:28,29,30
bijdrage Mission
luisterlied
gebed
Opw 488 De kracht van uw liefde
collecte
JdH 960:1,2,3,6 Roept uit aan alle stranden **
zegen

Leesrooster:  Annette de Witt

Crèche: Gerben Kruizinga en Esmee Sikkema

Collecte:Hulpverlening Classiskerken

Gastvr./hr: Gre Evenhuis-Mollema


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst door br. Eppo Doornbos

Thema:    Matt. 5 : 33 – 37

Liturgie:Votum en zegengroet
Zingen           Psalm 92 : 2, 7 en 8
Gebed
Schriftlezing  Matt. 5 : 1 – 16, 33 – 37, 48
Zingen           Psalm 141 : 2
Preek over     Matt. 5 : 33 – 37
Zingen:
Tijdens de preek:   NLB 217 : 3, 4 (GK’06 Gez. 133 : 3, 4)
Na de preek:         NGK 232 : 1, 2 (GK’06 Gez. 166 : 1, 2)
Dankzegging
Geloofsbelijdenis zingen:  NGK 175b   (GK’06 Gez. 179a)
Collecten
1. Zending
2. Mercy Ships
Zingen           Psalm 100 : 1 – 4
Zegengroet

Leesrooster: Frannie Schoonveld

Collecte:  Hulpverlening Clasiskerken en Mercy Ships

Gastvr./hr: Nel van der Reep-Dijkema

Zondag 2 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds. J.van der Wal

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.L.G.Boonstra  (Harkstede)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 9 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.M.E.Buienhuis (noard Burgum)

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 16 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:   kan.N.Dijksterhuis

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.J.Plug  (Roden)

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: 

Zondag 23 Februari

Morgendienst:  Aanvang  09.30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Leesdienst

Thema:   

Liturgie:

Leesrooster:  

Crèche:

Collecte:

Gastvr./hr: 


Middagdienst : Aanvang : 14:30

Dienst online bekijken »

Voorganger:  Ds.C.van Dusseldorp

Thema:    

Liturgie:

Leesrooster: 

Collecte:  

Gastvr./hr: