De werkgroep Catecheten heeft met haar onderwijs een viertal doelen:

  1. De jongere heeft een persoonlijke en levende relatie met God de drie-enige.
  2. De jongere neemt zijn/haar plaats in als levend lid van de gemeente van   Christus.
  3. De jongere leeft als christen in de samenleving.
  4. De jongere weet zich een leerling van Gods Woord

Voor de catechisatie wordt gebruik gemaakt van de Reflector-methode. Hierin wordt het accent gelegd op de Bijbel en ook de catechismus komt aan bod. De ‘geloven is doen’-0pdracht is samen met de JV onderdeel van de leerlijn voor deze jaargroepen.

Contact: Ds. Van Dusseldorp en Ineke de Haan.