Als gemeente zijn we door de jaren heen steeds meer aandacht gaan geven aan indeling van het kerkelijk jaar. Zo geven we niet alleen aandacht aan de grote kerkelijke feesten, maar ook de voorbereidingstijden zoals Advent en de Veertigdagentijd krijgen meer aandacht.
In deze context is het logisch om ook aan Eeuwigheidszondag aandacht te geven. Dit jaar valt Eeuwigheidszondag op 25 november.
Het gedenken van de overleden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, plaatst het gedenken in het licht van de Eeuwigheid. Op deze zondag mogen we terugkijken op de tijd na Pinksteren en verwachtingavol uitzien naar de (weder)komst van Christus. We mogen geloven dat Gods kinderen niet dood zijn, ook al zijn ze gestorven.
De ochtenddienst op Eeuwigheidszondag zal in liturgisch opzicht sober en stijlvol zijn. We hebben er voor gekozen een gedeelte van de ochtenddienst in het teken van de overledenen te stellen, niet de hele dienst. We willen in het licht van Pasen onze geliefden herdenken. In de liturgie en preek zal hieraan verder invulling worden gegeven.
Onze predikant zal voorafgaand aan het voorbedengebed achtereenvolgens de sterfdatum, de doopnaam en de leeftijd van de overleden gemeenteleden noemen. Een en ander zal worden omgeven door passende Schriftwoorden en een geschikt lied. Vervolgens doen we voorbede voor hen die achterblijven en bidden we voor onze gemeente die de overleden broeders en zusters hier op aarde missen.
Ook de aankleding van het liturgisch centrum zal afgestemd zijn op de Eeuwigheidszondag. Deze is ook sober en stijlvol: naast de brandende kaars zal voor een passend bloemstuk worden gezorgd.