De aanvangstijden van de erediensten zijn doorgaans:

  • ’s ochtends  aanvang om 9.30 uur
  • ’s middags aanvang om 14.30 uur.

Van deze tijden kan worden afgeweken, afhankelijk van omstandigheden (zie ook de tab ‘diensten’).

Ten alle tijde kan ook vanuit de Kandelaar de dienst in de kerkzaal worden gevolgd via de beamer & videoscherm.
Via moderne media kunnen de diensten (live of nadien) worden gevolgd via www.kerkdienstmeebeleven.nl