Inmiddels staat het volgende evenement voor de deur. Wij hopen op donderdag 19 oktober a.s. notaris Elzinga van Veldkamp Notarissen in Hoogezand te ontvangen.
Hij is bereid gevonden informatie te geven over zaken betreffende giften, nalatenschappen, erfenissen e.d. Droge stof zegt u? Misschien, maar vroeger of later wordt ieder er mee geconfronteerd. Vaak leven er allerlei vragen. Die mag u stellen aan de heer Elzinga, die er zeker een antwoord op heeft.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur in de Kandelaar. Als u € 3,00 per persoon meebrengt krijgt u koffie of thee met iets er bij. Wanneer u graag gehaald en gebracht wilt worden, kunt u dit melden bij de fam. Wildeman (421906).

Voor de volledigheid nog dit: in november hopen we iets te organiseren op 16 november. Nadere informatie volgt, maar noteert u alvast de datum.