Thema: ‘De verheerlijking van de Vader’ door Wieneke Jonker.
Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar!