Op 21 februari a.s. hopen we  weer  bij elkaar te  komen in de Kandelaar.
Op het programma staat een Spelletjesmiddag!

Wat houdt dat in ? Om u gerust te stellen: we gaan niet  zaklopen hoor, maar  gewoon in groepjes  sjoelen  en dergelijke .
Maar in  de eerste plaats gaat het om de gezelligheid. Ja toch?
We beginnen weer om half drie en  de kosten  zijn € 3,– pp. voor de koffie/thee.

Wilt u gehaald en gebracht, dan kunt u  bellen naar Dineke Wildeman, 421906.