Beste gemeenteleden, lieve broers en zussen,

Het is al weer even geleden dat u iets van ons gehoord hebt dit seizoen. De laatste activiteit is de kring evaluatie geweest. U weet wel, de enquêtes en de wijkavonden in juni. Graag wil ik daar in dit verslagje op terugkijken.
Op zondag 12 juni hebben we een themadienst gehad met als thema: ‘’met elkaar’’, het thema die we ook met elkaar hebben besproken tijdens de wijkavonden die we voor elke wijk in de maand juni hebben georganiseerd. Misschien weet u het nog; het woord ‘’elkaar’’ komt vaak voor in de bijbel maar telkens in een andere opdracht; een liefdes opdracht, een geloofsopdracht en een liturgische opdracht. Het was goed om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, zeker ook omdat dit thema in de wijken en kringen een belangrijke plaats inneemt.
Allereerst danken we iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen en af te geven. Als we kijken naar het aantal komen we tot de conclusie dat van alle adressen toch ca een derde deel heeft gereageerd en daar zijn we dankbaar voor. Uiteindelijk heeft dit een goed eerste beeld gegeven die samen met de gezamenlijke bespreking in elke wijk ons een goed beeld geeft. Voor een ieder die er niet was wil ik graag nog een kleine samenvatting geven van de uitkomsten.

Vraag 1: Heeft u iets gemerkt van uw kring?
60-70% heeft iets gemerkt van zijn/haar kring. Fijn dat er zoveel initiatief is genomen. Toch is er dus nog wel de nodige groei mogelijk.

Vraag 2: Hebt u meegedaan aan de activiteiten van uw kring?
60-70% heeft aangegeven meestal of altijd mee te doen. (nb, samen met de vorige vraag komt daarmee uit dat de helft van de gemeente redelijk actief is)

Vraag 3: Voelt u zich ook thuis in uw kring?
Het grootste deel geeft aan zich redelijk thuis te voelen. Het overige deel voor de helft heel goed maar de andere helft heel slecht. Op zich een mooie uitkomst maar wel willen we natuurlijk graag dat iedereen zich thuis voelt in de kring.

Vragen 4 en 5: Bent u tevreden met de grootte /variatie van de kring? (variatie in leeftijd)
Hier zijn de meesten wel tevreden over. Wel punt van aandacht zijn de kinderen maar daarvan werd geconcludeerd dat zij vaak hun eigen netwerk (kring) hebben in de vereniging, catechisatie, kidzklup, etc. Het is wel belangrijk om betrokkenheid en belangstelling vanuit de kring naar de jongeren te laten zijn.

Vraag 6: Wat vindt u van de opkomst bij de kringbijeenkomsten?
Dat kan nog wel wat beter. Allereerst zijn we blij met iedereen die er is. Verder proberen we als gemeente hierin te groeien. Laat de kring een zuigende werking krijgen waardoor liefst de hele gemeente actief betrokken is. Belangrijk is wel dat we als gemeenteleden geen afwachtende houding moeten hebben maar ook tijdig zelf initiatief tonen. ‘De kring dat ben jij’. Verder hoef je het niet alleen bij de kring te houden maar ook wijkactiviteiten kunnen prima werken. Zo heeft de Schildwijk in september nog een spelmiddag georganiseerd met een Amerikaanse maaltijd tot besluit. 

In de wijkbesprekingen zijn verder veel zaken aan de orde geweest, soms ook zaken die bij sommigen de emoties los maakten. Het is goed om met elkaar hierover door te praten om zo ook dichter naar elkaar toe te groeien. Fijn dat we dan elkaar als broers en zussen mogen zien en we kunnen onze God dankbaar zijn dat Hij dit ons in elkaar geeft. We hebben Zijn zegen hierin dan ook nodig en we weten dat we die ook krijgen als we Hem daarom vragen.

Namens het team KIO (kringen in opbouw)