Na een aantal jaren catechese en vereniging gaat de jeugd van 15 tot 17 jaar door in het Jeugd Cavé. Hierin wordt catechisatie en vereniging samengevoegd onder leiding van een catecheet en een mentor.

Contact: Ineke de Haan.