De jeugdpagina geeft informatie over de activiteiten voor de jeugd van ongeveer 4 jaar tot en met ongeveer 25 jaar.

Onder het jeugdwerk vallen:

Jeugd Centrale
De JC organiseert vooral ontspannende activiteiten voor de oudere jeugd, zoals een bowlingavond, (thema)avonden in soos ’t Schienvat en het tweejaarlijkse jeugdkamp.
Contact: [email protected]

Kidzklup
Kidzklup organiseert twee keer per maand een ontspannen avond voor de basisschool leerlingen. voor contact en info, zie ook de eigen pagina op onze website.

Ouder Commissie
De oudercommissie stuurt de Bijbelstudieclubs aan voor de leeftijden van 12 tot en met 16 jaar. Verder organiseren ze acties en leuke activiteiten voor deze groep jeugd, zoals speciale soo avonden in samenwerking met de Jeugd Centrale en het tweejaarlijks jeugdkamp

Vereniging Commissie
De verenigingcommissie stuurt de Bijbelstudieclubs aan voor de leeftijden van 12 tot en met 20 jaar. Daarnaast helpen ze bij het organiseren van het tweejaarlijks jeugdkamp met de Jeugd Centrale.
Contact: [email protected]

BBC
De BBC steekt in op ontmoeting van jongeren van 21 jaar en ouder. Ze organiseren Bijbelstudiemomenten, leuke activiteiten en willen ook sociale betrokkenheid nastreven in de omgeving.

Jongerenpastoraat
Het jongerenpastoraat is er om jongeren te helpen. Dit doen we om de gemeente te ondersteunen in het gemeenschap zijn. We willen graag horen waar de verbinding met de gemeente ontbreekt en waar juist dan zorg van anderen nodig kan zijn.
Contact: [email protected]

Vragen over het jeugdwerk kunt u ook stellen aan kerkelijk jongerenwerker Petranel Bos.
Contact: [email protected]