De Jeugdwerkcommissie (JWC) organiseert Bijbelstudiebijeenkomsten (vereniging) voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.
Doelstellingen van de Jeugdwerkcommissie zijn de jonge jeugd te stimuleren en helpen bij het bestuderen van Gods Woord en alles wat daarmee samenhangt en de onderlinge omgang tussen jonge jeugd en oudere jeugd en de gehele gemeente te bevorderen.
De onderwerpen worden door de jeugd aangegeven. De leiders maken samen met de jeugd een Bijbelstudie over het gekozen onderwerp.

In samenwerking met de JeugdCentrale worden voor deze jeugd soosavonden georganiseerd. Naast gezelligheid wordt hierbij gebouwd aan de onderlinge relaties.

Contact: Annieke Zuidhof.