Het jongerenpastoraat is bereikbaar via jongerenpastoraat@gkv-schildwolde.nl