Wij zijn van plan het jubileum van de Oranjevereniging te vieren met een toneelavond op DV vrijdag 6 november.
Ook willen we graag een expositie houden rond die tijd. Heb je nog geschikt filmpjes en foto’s, dan zijn deze van harte welkom! Mail of bel naar Anneke Zuidhof (422102) of Jakob Roggema (422072).