Doelstelling van de werkgroep KidzKlup/TienerKlup is de jeugd in de basisschoolleeftijd in een ongedwongen en ontspannen sfeer laten kennis maken met:
– de Bijbel, psalmen / liederen
– elkaar (als broertjes en zusjes in de Here) = gemeente zijn
– de kerkelijke omgeving (zoals het gebouw).

In de agenda op de homepage van deze website kun je zien wanneer de KidzKlup en de TienerKlup bij elkaar komen.