Op 7 oktober jl. werd er geklust met Stichting Present. We kunnen spreken van een groot succes; er was ruim voldoende aanbod van vrijwilligers om de 5 klussen te klaren.
We begonnen de ochtend in de Kandelaar met een heerlijk ontbijt en de laatste instructies. Daarna pakte ieder zijn taak op en ging aan de klus. De sfeer was goed, zowel onderling als met de hulpontvangers, en er werd stevig doorgewerkt. De hulpontvangers waren allen blij en dankbaar maar ook onder de vrijwilligers was de voldoening groot.
We kunnen stellen dat projecten als deze goed zijn voor de onderlinge contacten in de gemeente en een positieve uitstraling hebben naar buiten.
Graag tot een volgende keer.

Namens Stichting Present,
Erik Steenbergen
contactpersoon diaconie