In principe wordt er elk jaar een nieuw kerkelijk jaarboekje uitgegeven. Samenstelling en uitgifte valt onder de verantwoordelijkheid van het Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ).

In het jaarboekje is informatie opgenomen over.:
A. De gang van zaken binnen onze kerk,
B. Informatie over de verenigingen, commissies, contactpersonen, taak- en werkgroepen,
C. Een complete ledenlijst,
D. Een adressenlijst op alfabetische volgorde.

Wijzigingen voor het jaarboekje kunt u doorgeven aan Rineke van der Helm via [email protected]
NB U kunt ook uw e-mailadres en roepnaam doorgeven als u deze wilt laten vermelden in het jaarboekje.