De Band is ons kerkblad. In De Band staat uiteenlopende informatie, bijvoorbeeld over kerkdiensten, lief en leed, verslagen en activiteiten.
De Band verschijnt eens per drie weken. De Band wordt verspreid via de postvakjes in de Kandelaar. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar via de koster.

U kunt hier De Band online bekijken. Ook oudere exemplaren worden hier bewaard.
De link is beveiligd met een wachtwoord. Wilt u De Band ook online kunnen lezen, dan kunt u het wachtwoord opvragen via koster@gkv-schildwolde.nl

Copy graag inleveren voor maandagavond 21.00 uur, n de copybus bij de hoofdingang van de kerkzaal of via koster@gkv-schildwolde.nl

Inleverdata voor kopij in de komende periode zijn:

Nr. datum Inleverdata kopij 2017
3 17 februari 13 februari
4 10 maart 6 maart
 5 31 maart  27 maart
 6  21 april 17 april