Schriftlezing:

1 Korintiërs 6: 19 – 20

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.(NBV)

Heidelbergse catechismus 

Zondag 20

Vraag 53: Wat gelooft u van de Heilige Geest?

Antwoord:
Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is.
Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en
eeuwig bij mij te blijven.