Eredienst

13 of 20 items

Vader, Zoon en Heilige Geest: Wie is God?

Schriftlezing: Heidelbergse Catechismus Zondag 8 Vraag 24: Hoe worden deze artikelen ingedeeld? Antwoord: In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping; het tweede over God de Zoon en onze verlossing; het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Vraag 25: Waarom noemt u drie Personen: de Vader, de Zoon en […]

Jezus wil grote schoonmaak houden in ons leven.

Schriftlezing: Exodus 12: 14 – 20 Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem […]

Jozua 5: 1- 6: 5

by

Schriftlezing: Jozua 5: 1 – 15 Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaänieten bij de zee hoorden dat de HEER de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël hun om het hart en werden ze door wanhoop bevangen. Na […]