Eredienst

13 of 7 items

Wacht op de Heer

by

Schriftlezing: Exodus 5: 1 – 23 (NBV) Hierna gingen Mozes en Aäron naar de farao, en ze zeiden tegen hem: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren.’ ‘Wie is die HEER, dat ik hem zou gehoorzamen?’ vroeg de […]

Roept God op tot geweld?

Schriftlezing: Deuteronomium 7: 1 – 26 (NBV) Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger […]

De domste wijze en het woord van de Heilige.

by

Schriftlezing: Spreuken 30: 1 – 14 (NBV) Hier volgen de woorden van Agur, de zoon van Jake, dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. Ik ben zo moe, mijn God, zo moe, ik kan niet meer. Ik ben dommer dan ieder ander, elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan, van de […]