Sermons by Br. E.J. Doornbos

2 Items

1 Korintiërs 10 : 13a

Schriftlezing: 2 Korintiërs 1: 1 – 11 Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de […]

1 Korintiërs 10 : 12

Schriftlezing: 1 Korintiërs 10: 1 – 13 Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke […]