Sermons by Br. E. Koehoorn

1 Item

`You´ll never walk alone!´

by

Schriftlezing: Hebreeën 11: 32 – 40 Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuël, en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, […]