Sermons by Br. H. Smit

1 Item

Hulpbehoevend geloof

by

Schriftlezing: Richteren 6: 33 – 40 Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jizreël. Toen kwam de geest van de HEER over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiëzer onder […]