Sermons by Br. J.P. Evenhuis

1 Item

De domste wijze en het woord van de Heilige.

by

Schriftlezing: Spreuken 30: 1 – 14 (NBV) Hier volgen de woorden van Agur, de zoon van Jake, dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. Ik ben zo moe, mijn God, zo moe, ik kan niet meer. Ik ben dommer dan ieder ander, elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan, van de […]