Sermons by Ds. A. Krijgsheld

1 Item

“Zie je deze vrouw?

Schriftlezing: Lucas 7: 36 –  50 Een van de Farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de Farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de Farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het […]