Sermons by Ds. C. Kanis

1 Item

Wat kenmerkt een (jou als) christen?

by

Schriftlezing: Jakobus 2: 14 – 26 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! […]