Sermons by Ds. C. van der Leest

1 Item

Christus’ verblijf in Getsemane

Schriftlezing: Hebreeën 4: 14 – 16 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht […]