Sermons by Ds. C. van Dusseldorp

3 Items

Gastvrijheid moet je doen

Schriftlezing: Matteüs 18: 1 – 14 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het […]

Vader, Zoon en Heilige Geest: Wie is God?

Schriftlezing: Heidelbergse Catechismus Zondag 8 Vraag 24: Hoe worden deze artikelen ingedeeld? Antwoord: In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping; het tweede over God de Zoon en onze verlossing; het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Vraag 25: Waarom noemt u drie Personen: de Vader, de Zoon en […]

Op weg naar verzoening

Schriftlezing: Genesis 44: 1 – 34 Jozef beval zijn hofmeester: ‘Vul de zakken van die mannen met voedsel, zoveel als ze maar mee kunnen nemen, en leg ieders geld boven in zijn zak. En in de zak van de jongste moet u behalve het geld voor het graan ook mijn beker stoppen, mijn zilveren kelk.’ […]