Sermons by Ds. C. van Dusseldorp

13 of 7 items

Jouw huis, een heilig thuis?

Schriftlezing: Leviticus 6: 1 – 6 De HEER zei tegen Mozes: ‘Geef Aäron en zijn zonen de volgende instructies. Dit zijn de voorschriften voor het brandoffer: Het brandoffer moet de hele nacht op het altaar blijven branden, het vuur op het altaar mag niet doven. Bij het aanbreken van de ochtend moet de priester, gekleed […]

Even eerlijk: hoe verdorven is de mens?

De preek van deze dienst is niet volledig uitgeschreven en vandaar ook niet online te lezen. Schriftlezing: Heidelbergse catechismus Zondag 3 Vraag 6: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Antwoord: Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij […]

Jezus ga ons voor!

Schriftlezing: Lucas 9: 51 – 62 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van […]