Sermons by Ds. C. van Dusseldorp

13 of 4 items

Leven door te loven

Schriftlezing: Heidelbergse catechismus Zondag 52 Vraag 128: Waarmee beëindigt u uw gebed? Antwoord: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen: Dit alles vragen wij van U, omdat U ons al het goede wilt en kunt geven, want U bent onze Koning en hebt alle dingen […]

De HEER zal licht geven!

Tijdens deze dienst zijn onze broeders en zusters herdacht die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Schriftlezing: Jesaja 60: 1 – 22 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is […]

Bidden leer je van Jezus

Schriftlezing: Heidelbergse Catechismus Zondag 46 Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als: Onze Vader? Antwoord: Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen jegens God wekken, waarop ons gebed gegrond moet zijn. God is immers door Christus onze Vader geworden en Hij zal […]