Sermons by Ds. C. van Dusseldorp

13 of 6 items

Blijf bidden om vergeving!

Schriftlezing: Heidelbergse catechismus Zondag 51 Vraag 126: Wat is de vijfde bede? Antwoord: En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen: Wil ons, arme zondaren, om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die altijd nog in ons is, zoals wijzelf ook als een […]

Van volgeling tot deelnemer

Schriftlezing: Lucas 5: 1 – 11 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te […]

Moed vinden in Gods trouw

Schriftlezing: Micha 7: 14 – 20 Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer. Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien. De […]