Sermons by Ds. C. van Dusseldorp

13 of 4 items

‘Wij hebben een sterke stad’

Schriftlezing: Jesaja 2: 1 – 5 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, […]

Efeziërs 1: 1 – 23

Schriftlezing: Efeziërs 1: 1 – 23 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, […]