Sermons by Ds. C. van Dusseldorp

13 of 5 items

Gods woord heeft energie

Uitleg bloemschikking en teksten belijdeniscatechisanten Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1: 1 – 10 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor […]

Moederliefde bij Paulus?

Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 2: 1 – 12 U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet tevergeefs is geweest. Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. Daarvoor […]

Tot geloof gebracht!

Uitleg Paasschikking Schriftlezing: Lucas 24: 1 – 12 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze […]