Sermons by Ds. G. Timmermans

1 Item

‘Mens als beeld van God’

Schriftlezing: Genesis 1: 26 – 28 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn […]