Sermons by Ds. H. Offereins GKV Steenwijk

1 Item

Roept God op tot geweld?

Schriftlezing: Deuteronomium 7: 1 – 26 (NBV) Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger […]