Sermons by Ds. J.H. Kuiper

1 Item

Heidelbergse catechismus Zondag 18

by

Schriftlezing: Kolossenzen 2: 4 – 23 (NBV) Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus […]