Sermons by Ds. J. van den Bos

1 Item

Niet normaal zeg, die kerk!

Schriftlezing: Efeziers 1: 1 – 23 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, […]