Sermons by Ds. J. van der Wal

2 Items

Psalm 13

Schriftlezing: Psalmen 13: 1 – 6 Voor de koorleider. Een psalm van David. Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de […]

4e advent

Uitleg bloemschikking 4de advent. Schriftlezing en tekst voor de preek: 1 Johannes 3: 1 – 3 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders […]