Sermons by Ds. L.G. Boonstra

1 Item

God is groot, Hij schiep alles.

Schriftlezing: Psalmen 8: 1 – 10 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont – met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden […]