Sermons by Ds. L.S.K. Hoogendoorn

2 Items

zondag 2

Schriftlezing: Matteüs 19: 16 – 26 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan […]