Sermons by Ds. M. Buitenhuis

2 Items

Welk beeld heb jij van Jezus?

Schriftlezing: Lucas 4: 14 – 30 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de […]

Eeuwig duurt zijn trouw

Schriftlezing: Psalmen 136: 1 – 26 Loof de HEER, want hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw – loof de allerhoogste God – eeuwig duurt zijn trouw – loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw – die wonderen doet, hij alleen – eeuwig duurt zijn trouw – die de hemel maakte, met […]