Sermons by Ds. M. Buitenhuis

2 Items

Trouw moet blijken

by

Schriftlezing: Efeziers 5: 21 – 33 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van […]

Ook vluchtelingen zijn in Gods hand

Schriftlezing: Handelingen 8: 1 – 8 Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente […]