Sermons by Ds. M. Buitenhuis

3 Items

Blijf trouw aan Jezus, want de duivel is in de buurt

Schriftlezing: Openbaring 2: 12 – 17 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, […]

Openbaring 2: 8-11

by

Schriftlezing: Openbaring 2: 8 – 11 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die […]

Openbaring 2: 1-7

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13: 1 – 13 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik […]