Sermons by Ds. M. de Vries

1 Item

God = liefde: zie Jezus!

by

Schriftlezing: Matteüs 22: 1 – 14 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op […]