Sermons by Ds. N. Dijksterhuis

3 Items

Jezus wil grote schoonmaak houden in ons leven.

Schriftlezing: Exodus 12: 14 – 20 Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem […]

Wie is die God tot wie wij bidden?

by

Schriftlezing: Psalmen 31: 15 – 25 Maar ik vertrouw op u, HEER, ik zeg: U bent mijn God, in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar. HEER, u […]

Jezus wil ons bereiken

Schriftlezing: Jesaja 35:1 – 10 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van […]