Sermons by Ds. N. Dijksterhuis

2 Items

Als ik Jezus volg, maak ik nog eens wat mee.

Schriftlezing: Marcus 8: 27 – 38 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Toen vroeg […]

De doodskist van Jozef wijst naar de levende Heer.

Uitleg bloemschikking. Schriftlezing: Genesis 50: 15 – 26 Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: ‘Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’ Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons […]