Sermons by Ds. Peter Drost

2 Items

Geloven zoals Abel

by

Schriftlezing: Genesis 4: 1 – 14 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op […]

Houd het huwelijk in ere!

by

Schriftlezing: Heidelbergse catechismus zondag 41 Vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord: Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Daarom moeten wij die hartgrondig haten en rein en ingetogen leven, zowel in het heilig huwelijk als daarbuiten. Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk? Antwoord: Omdat zowel ons lichaam […]