Sermons by Ds. R. Prins

1 Item

Over de streep

by

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1 – 28 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat […]