Sermons by Ds. W. Jagersma

1 Item

Jozua 5: 1- 6: 5

by

Schriftlezing: Jozua 5: 1 – 15 Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kanaänieten bij de zee hoorden dat de HEER de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël hun om het hart en werden ze door wanhoop bevangen. Na […]