Sermons by Ds. W. Jagersma

1 Item

Heidelbergse catechismus zondag 47

by

Schriftlezing: Exodus 3: 1 – 6 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat […]