Wij kijken terug op een prachtige afsluiting van het jaar 2019. De Kerstmaaltijd en alles erbij is in goede smaak gevallen! Nu gaan wij op weg naar het jaar 2020 en dan gaan onze activiteiten ook weer verder. Het is dat u het weet.
Op DV donderdag 16 januari hoopt Lieuwe Boonstra ons iets te vertellen van het werk in Oost-Europa. Stichting De Rots staat dan centraal, een opvanghuis voor zieken in het Noordoosten van Hongarije. De moeilijke situatie in Oost-Europa komt dan ook aan de orde. Hij neemt ook wat dia’s mee om het concreet te maken. Het zou jammer zijn dat u dit allemaal zou missen. Daarom bent u van harte welkom deze middag.
Wij beginnen om 14.30 uur, met de gebruikelijke opening en een kleine pauze met koffie /thee en wat erbij. Wij hopen dat aan het eind van de middag iedereen met veel indrukken weer naar huis gaat. De kosten zijn deze keer slechts 3 EURO .
Wilt U gehaald worden ?….dan mag U Dineke Wildeman bellen 421906.