Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen e.o. is groep vrijwilligers bestaande uit leden van verschillende kerken in de gemeente Midden-Groningen.
Het doel van de stiching is om kinderen in de kwetsbare leeftijd van 8/9/10 jaar uit Wit-Rusland voor een periode van zeven weken in onze omgeving te ontvangen. Het is onze drijfveer om deze kinderen op te vangen en het goede dat we hier hebben (gezond leefklimaat, goed voedsel en water ) te delen. Zo kunnen we écht op lange termijn de gezondheid van deze kinderen verbeteren!

Het is 26 april 1986 als een enorme explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl (Oekraïne) de wereld schokt. Het grootste deel van Wit-Rusland raakt ernstig radioactief besmet, met enorme gevolgen voor de mensen die er wonen. Tot op de dag van vandaag zijn deze gevolgen merkbaar; er zijn veel gevallen van schildklierkanker en het aantal mensen met maag- en darmklachten en problemen als bloedarmoede en hoofdpijn is hoog. De slechte economische situatie dwingt de inwoners van Wit-Rusland om het besmette voedsel van eigen bodem te eten, met grote gevolgen.

Nieuwe groep in 2019

In 2019 komt er in de periode van 27 april t/m 17 juni voor de zevende keer een groep kinderen uit het besmette gebied naar onze omgeving. Een onvergetelijke reis voor hen! Een verblijf in het buitenland geeft niet alleen hun lichamelijke weerstand een enorme oppepper vanwege het gezonde leefklimaat, maar ook geestelijk knappen de kinderen op. In de winter van 1999/2000 en in het voorjaar van 2003 – 2006 – 2009 – 2013 en in de winter van 2015 ontvingen we ook al groepen kinderen in onze toen nog gemeente Slochteren; een mooie periode!!
De kinderen verblijven bij gastgezinnen waar we iets van de liefde van Jezus laten zien. Naast hun normale onderwijs van een juf uit Wit-Rusland, zijn er voor de kinderen ook sport en spel, creatieve activiteiten, Bijbellessen en culturele uitstapjes.

Walnotenactie

De kosten van het verblijf zijn ongeveer € 20.000 per project. Graag willen wij iets uitleggen over besteding van het geld.
√ Busvervoer heen en terug naar Wit-Rusland (plm. € 6.000,-)
√ Reis- en ziektekostenverzekering voor kinderen, tolk en leerkracht ( plm. € 2.300,-)
√ Activiteiten tijdens het project
√ Kinderbijbels voor alle kinderen
√ Schoolspullen.

De stichting is helemaal afhankelijk van financiële donaties, opbrengsten uit acties, collectes van kerken (die dit toegezegd hebben) en sponsoring van bedrijven. Ook proberen we met eigen acties zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de Tsjernobylkinderen en de activiteiten er omheen. We hebben al een aantal acties gehad (walnotenactie 2017, huis-aan-huis-collecte in Siddeburen, Pannenkoeken eten in de Wildemansheerd) en er staat nog een aantal acties gepland. De eerstvolgende zal, net zoals vorig jaar de WALNOTENACTIE zijn.  
Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Siddeburen e/o is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die worden gedaan aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, wanneer het doel is aangemerkt als ANBI.

Organisatie

Stuurgroep:
Anja Hartlief (voorz./PR)
Kees Mollema (secr.)
Eddy Muntendam (penningm.)

Werkgroep gastouders:
Ina Folkersma
Heleen Lok

Werkgroep activiteiten:
Tineke Boneschansker
Marjan Bosman
Mirjam Uuldriks

Informatie

Interesse, suggesties, tips of meer informatie? Neem contact op via www.tsjernobylsiddeburen.nl
Tel.nr. secr. 0598 42 2186.