De werkgroep Oudercommissie heeft als doelstelling de jonge jeugd te stimuleren en helpen bij het bestuderen van Gods Woord en alles wat daarmee samenhangt.
Ook wil de werkgroep de onderlinge omgang tussen jonge jeugd en oudere jeugd en de gehele gemeente bevorderen.