De Commissie van Advies en Beheer (CAB) is verantwoordelijk voor:

– het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen
– de kosters in de erediensten en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen
– de financiële zaken.

De uitvoering van de financiële zaken wordt gedaan door de penningmeesters en de administrateur. De Financiële Werkgroep is het ondersteunend overlegorgaan van penningmeesters en de administrateur. In deze werkgroep hebben ook twee leden van de CAB zitting.

Contact met de CAB:
[email protected]

penningmeester (voor Kerk, Kandelaar en ’t Schienvat):
[email protected]

administrateur (voor VVB, Zending, TU, Collecten(munten), taakgroep Evangelisatie, Oudercommissie, Verenigingscommissie, Kidzklup en secretaris financiële werkgroep (FW):
[email protected]

Informatie over de ANBI-kerken
(Van de financiële werkgroep)

ANBI_GKV
ANBI (
Algemeen Nut Beogende Instelling)

De vrijgemaakte kerken (GKV) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Van de belastingdienst is een groepsbeschikking ontvangen.

Nieuwe ANBI-regels: Meer transparantie
Aan instellingen met een ANBI-erkenning zijn  strengere eisen gesteld. Per 1 januari 2016 gelden deze ook voor kerken!

Om de ANBI-status te behouden moet aan de zogenaamde “informatieplicht” worden voldaan.

Op de website van het GKV is, naast het beleidsplan van het GKV, van alle GKV kerken een publicatie opgenomen. De publicatie van onze kerk is onder de volgende link te vinden: http://www.gkv.nl/anbi/schildwolde