De Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) is verantwoordelijk voor alle zakelijke (niet inhoudelijke) zaken binnen de kerk.

Een uitzonderling hierop zijn de financiële zaken en het onderhoud/beheer van de gebouwen en terreinen; deze zaken vallen onder de Commissie Advies en Beheer (CAB).

Zaken voor de CBZ zijn bijvoorbeeld:
– regelen van de kerkdiensten, preekvoorziening, organisten
– kerkelijk archief
– controle financiële administraties
– scholingen, cursussen ambtsdragers en gemeenteleden
– ledenadministratie, jaarboekje, de Band
– beroepingswerk
– organiseren van kerkelijke verkiezingen
– verantwoordelijk voor de kerkelijke website
– aanspreekpunt leden van het kerkelijk bureau.

Contact met de CBZ:
[email protected]