Elke maand kunt u collectemunten kopen voor de collectes in onze kerk.
U kunt hiervoor de machtiging uit De Band gebruiken. Deze kunt u meenemen bij de uitgifte van de collectemunten of bij de administrateur in de brievenbus deponeren (in een gesloten envelop met de vermelding ‘collectemunten’). De munten liggen dan voor u klaar bij de eerstvolgende uitgiftedatum tussen 19.15 en 20.00 uur in de Kandelaar.

Verkoopdatum Incassodatum
25 januari 31 januari
22 februari 28 februari
29 maart 4 april
26 april 2 mei
31 mei 6 juni
28 juni 4 juli
26 juli 1 augustus
30 augustus 5 september
27 september 3 oktober
25 oktober 31 oktober
29 november 5 december
20 december 27 december

Het Incasso-ID van de Kandelaarkerk te Schildwolde is NL02ZZZ091934791116.

U kunt als u gebruik maakt van de automatische incasso het afgeschreven bedrag binnen 8 weken laten terugboeken en u kunt uw machtiging op ieder gewenst moment intrekken.