Elke maand kunt u collectemunten kopen voor de collectes in onze kerk.
U kunt hiervoor de machtiging uit De Band gebruiken. Deze kunt u meenemen bij de uitgifte van de collectemunten of bij de administrateur in de brievenbus deponeren (in een gesloten envelop met de vermelding ‘collectemunten’). De munten liggen dan voor u klaar bij de eerstvolgende uitgiftedatum tussen 19.15 en 20.00 uur in de Kandelaar.

Verkoopdatum 2018 Incassodatum
31 januari 6 februari
28 februari 6 maart
28 maart 3 april
25 april 1 mei
30 mei 5 juni
27 juni 3 juli
25 juli 31 juli
29 augustus 4 september
26 september 2 oktober
31 oktober 6 november
28 november 4 december
19 december 27 december

Het Incasso-ID van de Kandelaarkerk te Schildwolde is NL02ZZZ091934791116.

U kunt als u gebruik maakt van de automatische incasso het afgeschreven bedrag binnen 8 weken laten terugboeken en u kunt uw machtiging op ieder gewenst moment intrekken.