Elke maand kunt u collectemunten kopen voor de collectes in onze kerk.
U kunt hiervoor de machtiging uit De Band gebruiken. Deze kunt u meenemen bij de uitgifte van de collectemunten of bij de administrateur in de brievenbus deponeren (in een gesloten envelop met de vermelding ‘collectemunten’). De munten liggen dan voor u klaar bij de eerstvolgende uitgiftedatum tussen 19.15 en 20.00 uur in de Kandelaar.

Verkoopdatum 2020 Incassodatum 2020
29 januari 3 februari
26 februari 2 maart
25 maart 30 maart

Het Incasso-ID van de Kandelaarkerk te Schildwolde is NL02ZZZ091934791116.

U kunt als u gebruik maakt van de automatische incasso het afgeschreven bedrag binnen 8 weken laten terugboeken en u kunt uw machtiging op ieder gewenst moment intrekken.