Elke maand kunt u collectemunten kopen voor de collectes in onze kerk.
U kunt hiervoor de machtiging uit De Band gebruiken. Deze kunt u meenemen bij de uitgifte van de collectemunten of bij de administrateur in de brievenbus deponeren (in een gesloten envelop met de vermelding ‘collectemunten’). De munten liggen dan voor u klaar bij de eerstvolgende uitgiftedatum tussen 19.15 en 20.00 uur in de Kandelaar.

Verkoopdatum 2019 Incassodatum 2019
30 januari 5 februari
27 februari 5 maart
27 maart 2 april
24 april 30 april
29 mei 4 juni
26 juni 2 juli
31 juli 6 augustus
30 augustus 3 september
25 september 1 oktober
30 oktober 5 november
27 november 3 december
18 december 27 december

Het Incasso-ID van de Kandelaarkerk te Schildwolde is NL02ZZZ091934791116.

U kunt als u gebruik maakt van de automatische incasso het afgeschreven bedrag binnen 8 weken laten terugboeken en u kunt uw machtiging op ieder gewenst moment intrekken.