De diaconie zorgt voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben, binnen en buiten de gemeente.

Voor het werk binnen de gemeente worden de gemeenteleden actief betrokken bij het ‘om denken om elkaar’. Dit betreft vooral het bezoeken van gemeenteleden waar ziekte, nood of waar gewoon een ‘arm om de schouder’ nodig is. Waar aanvullende bijzondere zorg nodig is zal de diaken hulp en aandacht geven.

Voor het werk buiten de gemeente worden jaarlijks projecten gesteund, waarbij vooral ook de gemeenteleden betrokken worden. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse voedsellactie die wordt gehouden in aanloop naar ‘dankdag voor gewas en arbeid’. In deze actie wordt nauw samengewerkt met Dorcas Aid te Andijk (http://www.dorcas.nl/over-dorcas/) In de afgelopen jaren zijn er op deze manier al vele honderden voedselpakketten via Dorcas Aid doorgegeven aan de allerarmsten.
Via de evenementenpagina van deze website worden acties aangekondigd.

Kijk voor meer informatie over het werk van de diakenen en de rol van de diaconie op de website van het diaconaal steunpunt: www.diaconaalsteunpunt.nl

De diaconie is bereikbaar via [email protected]